Bouwman


Herkomst

De familiegeschiedenis begint met de oudst bekende voorvader: Jacob Jansen, afkomstig uit Wijster en geboren rond 1700. Hij trouwde in 1718 in Beilen met Jantien Hendriks. De zes kinderen werden geboren in Halen en in Wijster. Er ontstond een tak met de naam Wolting, een tak met de naam Kuik en een tak met de naam Bouwman. De familie Bouwman kwam via Anreep, Rolde en Westdorp in Nieuw-Amsterdam terecht.

bron: AlleDrenten

Parenteel

Naam

Jan Everts nam in 1811 de naam Bouwman aan voor hemzelf en zijn kinderen.
De naam is een zogenaamde beroepsnaam: de naam heeft een relatie met het beroep of ambt dat men uitoefende.
Het is een landelijk vrij veel voorkomende naam: het aantal naamdragers bij de Volkstelling van 1947 bedroeg 5134, waarvan in Drenthe 161.

bron: Akte van naamsaanneming, Rolde 1811 akte 150

Familiewapen?

Binnen de familie gaat het verhaal dat men zou afstammen van een familie Bouwman uit Haarlem. Weliswaar leefde er rond 1600 een familie Bouwman in Haarlem (in bezit van een familiewapen) maar afstamming is niet aantoonbaar en hoogst onwaarschijnlijk en is mogelijk gebaseerd op het idee dat alle mensen met de naam Bouwman aan elkaar verwant zijn.