post-thumb

Biodiversiteit

Of: waarom een konijn zonodig aan de andere kant van de weg moet wippen

Regelmatig komt er een boswachter op TV vertellen dat er in een bepaald gebied nu nog maar 10 verschillende soorten planten zijn tegen vroeger meer dan 40.

Er wordt nooit bij verteld waarom biodiversiteit belangrijk is, vermoedelijk gaat men ervan uit dat mensen dat logisch vinden.
Maar dat is niet zo. Veel mensen zagen die 40 soorten niet en de 10 van nu ook niet en vinden dat het er best aardig uitziet. Ze denken dat al dat gedoe nodig is om de boswachter een plezier te doen. Of anders gezegd, dat al die dure wildviaducten er alleen maar zijn om een konijn aan de andere kant van de weg te laten wippen.

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit omvat:

 • de verscheidenheid aan verschillende ecosystemen
 • de verscheidenheid aan verschillende soorten binnen een ecosysteem
 • de genetische variatie binnen een soort

Wat is het belang van biodiversiteit?

biodiversiteit zorgt voor:

 • schone lucht
 • fris water
 • een goede bodemkwaliteit
 • bestuiving van gewassen

biodiversiteit helpt om:

 • klimaatverandering te bestrijden
 • ons eraan aan te passen
 • de impact van natuurrampen te beperken

Biodiversiteit draagt bij aan de ontspanning van de mens

Hoe staat het onder druk?

 • klimaatverandering
 • stikstofdepositie
 • versnippering

Wat is een ecosysteem

Een ecosysteem is een natuurlijk systeem dat bestaat uit alle organismen die in een bepaald gebied voorkomen, samen met hun abiotische omgeving, en de wisselwerkingen tussen beide.

Links