post-thumb

Kritisch denken

De mens is niet in de wieg gelegd voor kritisch denken en ook na de wieg wordt er weinig aandacht aan besteed. Iedereen, van laag tot hoog opgeleid, is vatbaar voor de valkuilen van het denken.

Voorbeelden van niet-kritisch denken:

  • ouderen zijn (ivm covid-19) schatplichtig aan jongeren
  • er komen helemaal niet zoveel asielzoekers het land binnen, er zijn alleen te weinig opvangplaatsen
  • er liggen helemaal niet zoveel mensen op de IC als Kuipers zegt want ik ken iemand die op de IC werkt en die etc.
  • honkvaste ouderen zijn verantwoordelijk voor de crisis op de woningmarkt
  • vrouwen gaan naar The Voice om hun talent te ontplooien
  • mijn 2-jarige dochtertje maakt het niet uit hoe Zwarte Piet eruit ziet
  • verplichting tot 30% sociale woningbouw leidt tot het creëren van de achterstandswijken van de toekomst
  • voor mensen in nood is een land nooit te vol
  • hypochondrische ouderen zijn de oorzaak van de overbelasting van de huisarts

Maar er is hoop. Volgens Steven Pinker (Rationeel) kan iedereen kritisch leren denken. IJdele hoop vermoedelijk.