post-thumb

Eenzaamheid

Een man zit in een verzorgingshuis (dat kon toen nog) en krijgt geen bezoek. Daar wil de directrice wat aan doen en stuurt een alom bekende gezelligerd op hem af. "En", vroeg ze een paar dagen later, "het was zeker gezellig?" De vermeende eenzame antwoordde: "Ik had naar de 6e synphonie van Beethoven kunnen luisteren en nu moest ik twee uur lang het gezwets van een onbenul aanhoren." De directrice had geen begrip voor het gebrek aan eenzaamheid.

Eenzaamheid is trouwens niet zo gemakkelijk op te lossen. Daar weet Jeannette Rijks alles van (De eenzaamheidsparadox) en volgens Noreena Hertz (De eenzame eeuw) is het probleem niet alleen schadelijk voor het individu maar ook voor de hele samenleving.

90% van de Nederlanders zegt gelukkig te zijn, 30% is eenzaam. Je kunt dus eenzaam en toch gelukkig zijn.

Waar hebben we het eigenlijk over?
Volgens prof. Jenny de Jong-Gierveld van het Nederland Interdiciplinair Demografisch Instituut (NIDI) is eenzaamheid: "de subjectieve ervaring van een gemis van betekenisvolle contacten en emotionele verbondenheid."