post-thumb

Hoogopgeleid

Het streven van Nederland en de EU is dat in 2030 45% van de 25-35 jarigen hoogopgeleid is (onderbouwing onbekend).

Kees Vuyk stelt in zijn boek De nieuwe tweedeling dat 30% hogeropgeleiden genoeg is voor een land en dat meer geen toegevoegde waarde heeft (onderbouwing onbekend).

Dat laatste lijkt het meest realistisch (onderbouwing gevoelsmatig).

Als we weten dat ongeveer 30% van de bevolking amper in staat is een opleiding te volgen en niet voor zichzelf kan zorgen, dan blijft er 25% over waar alle belangrijke technische- en zorgberoepen uit voort moeten komen. Ervan uitgaande dat er bij die 25% ook nog veel babbelaars zitten die geen nuttige bijdrage leveren aan de samenleving, dan kun je met een grote mate van zekerheid stellen dat we een groot tekort aan electriciens, loodgieters, automonteurs, bouwvakkers dus aan vaklieden in het algemeen en aan zorgmedewerkers zullen krijgen.

Als de welvaart al toeneemt met meer hoger opgeleiden, dan zal deze niet gelijkmatig over de samenleving verdeeld worden. Ze komt voornamelijk tengoede aan degenen die alles al hebben en slechts in beperkte mate bij de minder bedeelden. Dit zal de onvrede doen toenemen en de tweedeling vergroten.